Start: 23 Marzo, 2023
00:00
End: 23 Marzo, 2028
00:00

No día de hoxe, 23 de marzo de 2023, reuníuse a UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN, co obxecto de proceder á apertura dos arquivos electrónicos que conteñen as ofertas presentadas polas que concorreron ao procedemento de licitación das obras de “SEPARATA LOTE 2 – MELLORA DA PAVIMIENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS”, subvencionadas pola Excma. Deputación de Pontevedra con cargo ao Plan Concellos 2021, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

 Premer para descargar acta

En Cambados, 23 de marzo de 2023. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00