Start: 11 Maio, 2023
00:00
End: 11 Maio, 2028
00:00

No día de hoxe,  11/05/2023, reuníronse os membros da Unidade Técnica de Contratación co obxecto de aperturar os arquivos electrónicos que conteñen as ofertas económicas presentadas polas empresas que toman parte no procedemento de contratación das obras de “DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN DE PLANTA BAIXA E ALTA, SITA NA AVDA. DE VILARIÑO Nº 114“, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR ACTA

En Cambados, 11 de maio de 2023. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00