Start: 5 Abril, 2023
00:00
End: 5 Abril, 2028
00:00

No día de hoxe, 05 de abril de 2023, reuníuse a UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN co obxecto de proceder á apertura dos arquivos electrónicos que conteñen as ofertas económicas, presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de licitacióndas obras de “PAVIMENTACIÓN DA PRAZA RODAS”, incluídas no Plan Concellos 2022, da Excma. Deputación de Pontevedra, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

 Premer para descargar acta

En Cambados, 5 de abril de 2023. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00