Start: 27 Xuño, 2024
00:00
End: 27 Xuño, 2029
00:00

No día de hoxe, 27 de xuño de 2024, reuníronse novamente os membros da UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN para proceder a dar conta do informe técnico á xustificación da oferta incursa en  baixa desproporcionada no procedemento de licitación  para o  “SUBMINISTRO DE LUMINARIAS PARA VARIOS VIAIS DO CONCELLO DE CAMBADOS“, e formulación de proposta de adxudicación.

Da mencionada reunión estendeuse a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR

En Cambados, 27 de xuño de 2024. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00