Start: 23 Xuño, 2023
00:00
End: 23 Xuño, 2028
00:00

No día de onte 22/06/2023, reuníronse os membros da Unidade Técnica de Contratación co obxecto dar conta do informe da Técnica Municipal á xustificación da oferta anormalmente baixa (Graniorega, S.L.) e subsanacións (Excavaciones J. Carreira e Rodiño Transportes, S.L.), en relación co procedemento de contratación das obras de “Demolición de edificación de planta baixa e alta, sita na Avda. de Galicia nº 114″,  estendéndose a Dilixencia que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR DILIXENCIA

Así mesmo publícase o Decreto de Alcaldía 2023-1158, do 26/06/2023, polo que se acorda excluir do procedemento de contratación á empresa GRANIOREGA, S.L., por considerarse a súa oferta anormalmente baixa.

DESCARGAR DECRETO DA ALCALDÍA

En Cambados, 26 de xuño de 2023. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00