Start: 9 Outubro, 2019
00:00
End: 9 Outubro, 2024
00:00

No enlace xúntase a Acta da Mesa, celebrada no Concello de Ribadumia, o pasado día 17/09/2019, de valoración dos sobres “B” e proposta de adxudicación da obra de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS“, Convenio Cambados-Ribadumia.
En Cambados, 9 de outubro de 2019. Servizo de Contratación.

DESCARGAR ACTA

Fees & Tickets
Free
$0,00