Start: 18 Agosto, 2021
00:00
End: 18 Agosto, 2026
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o día de hoxe 18 de agosto de 2021, sesión na que se deu conta do informe-valoración, emitido polo técnico municipal, ás ofertas presentadas polas empresa ao procedemento de licitación das obras de “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE”.

DESCARGAR ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

En Cambados, 18 de agosto de 2021. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00