Start: 13 Febreiro, 2018
00:00
End: 13 Marzo, 2023
00:00

En documento adxunto únese a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o pasado 22 de xaneiro de 2018, relativa á apertura dos SOBRES B), ofertas económicas presentados polas empresas que tomaron parte na licitación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA DE BAIXA TENSIÓN NA RÚA REAL”.

Acta Mesa

Fees & Tickets
Free
$0,00