Start: 13 Febreiro 2018
12:00 a.m.
End: 13 Marzo 2023
12:00 a.m.

En documento adxunto únese a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o pasado 22 de xaneiro de 2018, relativa á apertura dos SOBRES B), ofertas económicas presentados polas empresas que tomaron parte na licitación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA DE BAIXA TENSIÓN NA RÚA REAL”.

Acta Mesa

Fees & Tickets
Free
$0.00