Start: 23 Novembro, 2021
00:00
End: 23 Novembro, 2026
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, de data 23/11/2021, estendida para dar conta do informe-valoración, emitido polo técnico municipal, ás ofertas presentadas polas empresa que tomaron parte no procedemento de contratación das obras de “REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA” e “RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO“.

DESCARGAR ACTA

En Cambados, 23 de novembro de 2021. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00