Start: 13 Agosto, 2021
00:00
End: 13 Agosto, 2026
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratacion, da sesión celebrada o día 13/08/2021, relativa á  apertura dos arquivos electrónicos, que conteñen as ofertas presentadas polas empresas que concorreron ao procedemento de licitación das obras de “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE

DESCARGAR ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

En Cambados, 13 de agosto de 2021. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00