Start: 5 Xuño, 2020
00:00
End: 5 Xuño, 2025
00:00

No enlace que se xunta, poderán descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, celebrada o día 4 de xuño de 2020, co obxecto de aperturar os sobres únicos (arquivos electrónicos), presentados polas empresas que concorreron ao procedemento de licitación  das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS”, (LOTES: nº 1 e nº 2), incluídas no Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019) da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.

Cambados, 5 de xuño de 2020.
SERVIZO DE CONTRATACIÓN

DESCARGAR

Fees & Tickets
Free
$0,00