Start: 9 Outubro, 2019
00:00
End: 9 Outubro, 2024
00:00

No enlace poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o día 08/10/2019, na que se aperturou o sobre C) que contiña a proposición de criterios dependentes dun xuízo de valor, relativa ao servizo de “Xestión e docencia do conservatorio elemental e escola de música“.
En Cambados, 09/10/2019. Servizo de Contratación.

DESCARGAR ACTA

 

Fees & Tickets
Free
$0,00