Start: 30 Setembro, 2019
00:00
End: 30 Setembro, 2024
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, celebrada o  día de hoxe 30/09/2019, relativa á apertura do Sobre A) Documentación administrativa: DEUC e Sobre C)  Proposición de criterios dependentes dun xuízo de valor (arquivos  electrónicos), para a contratación do Servizo de “XESTIÓN E DOCENCIA DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA DE MÚSICA”.

En Cambados, 30 de setembro de 2019. Servizo de Contratación.

DESCARGAR ACTA

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00