Start: 21 Outubro, 2020
00:00
End: 21 Outubro, 2025
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a “ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 1 PARA A APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADOS NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE LOTE_1: MELLORAS NO CENTRO DE SAÚDE E LOTE_2 ACONDICIONAMENTO XERAL DO CENTRO DE SAÚDE“, celebrada o día 20/10/2020.

DESCARGAR ACTA MESA Nº 1

En Cambados, 21 de outubro de 2020.
Servizo de Contratación.

 

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00