Start: 5 Agosto, 2021
00:00
End: 5 Agosto, 2026
00:00

DESCARGAR ACTA MESA CONTRATACIÓN Nº 3

No enlace que se xunta, poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación nº 3, estendida o día 05/08/2021, para dar conta do informe do técnico municipal á xustificación da oferta incursa en baixa desproprocionada e, se procede, formular proposta de adxudicación do contrato das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS“,  da que se desprende que a oferta que acadou a maior puntuación foi a presentada pola empresa “GALSUR, S.L.U.”.

Empresa

Precio c/lva

Bajas

Puntos

Mejora 1

Mejora 2

Mejora 3

Total Puntos

1

COVSA

95.209 ,32

18.256,68

2,80

5,60

0,19

0,21

8,80

2

CALDEVERGAZO, S.L.

100.188,00

13.278,00

2,04

5,60

0,19

0,21

8,04

3

E.C.CASAS, S.L.

95.084,51

18.381,49

2,82

5,60

0,19

0,21

8,82

4

NOSA

94.539,87

18.926,13

2,90

5,60

0,19

0,21

8,90

5

FECHI, S.L.U.

101.472,64

11.993,36

1,84

5,60

0,19

0,21

7,84

6

NAROM, S.L.

103.492,34

9.973,66

1,53

5,60

0,19

0,21

7,53

8

GALSUR, S.L.U.

87.368,82

26.097,18

4,00

5,60

0,19

0,21

10,00

9

VALE, S.L.

99.271,40

14.194,60

2,18

5,60

0,19

0,21

8,18

10

PEREZ PORTELA, S.L.

107.679,23

5.786,77

0,89

5,60

0,19

0,21

6,89

En Cambados, a 5 de agosto de 2021. Servizo de Contratación.

 

Fees & Tickets
Free
$0,00