Start: 26 Novembro, 2020
00:00
End: 26 Novembro, 2020
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación nº 3, celebrada o día 25/11/2020, co obxecto de dar conta do informe do Técnico Municipal ás ofertas presentadas no procedemento de licitacion do contrato mixto para o desenvolvemento do “PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO RAMÓN CABANILLAS NA CASA DA CALZADA” e se procede formular proposta de adxudicación ao órgano de contratación.

DESCARGAR ACTA DA MESA

Cambados, 26 de novembro de 2020.
Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00