Start: 29 Xullo, 2022
00:00
End: 29 Xullo, 2027
00:00

Con data 27 de xullo de 2022, reuníuse a MESA DE CONTRATACIÓN co obxecto de dar conta do informe do técnico municipal ao recurso de alzada presentado pola empresa “CONSTRUREY GALICIA, S.L.U.”, contra a proposta de adxudicación formulada pola Mesa en sesión do 29.06.2022, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

En Cambados, 29 de xullo de 2022. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00