Start: 29 Xuño, 2022
00:00
End: 29 Xuño, 2027
00:00

No día de hoxe, 29 de xuño de 2022, reuníuse a MESA DE CONTRATACIÓN, co obxecto de dar conta do informe do técnico municipal ás ofertas presentadas polas empresas que  tomaron parte no procedemento de licitación das obras de “REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE TROVISCOSO CORVILLÓN PC2021“ e formular proposta de adxudicación ao órgano de contratación, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

En Cambados, 29 de xuño de 2022. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00