Start: 11 Agosto, 2022
00:00
End: 11 Agosto, 2027
00:00

No día de hoxe, 11 de agosto de 2022, reuníuse a MESA DE CONTRATACIÓN, co obxecto de dar conta do informe-valoración, emitido polo Técnico municipal, ás ofertas presentadas polas  empresas que tomaron parte no procedemento de licitación aberto simplificado das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTRAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS 2022“,  e formulación de proposta de adxudicación, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

En Cambados, 11 de agosto de 2022. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00