Start: 12 Febreiro, 2024
00:00
End: 12 Febreiro, 2029
00:00

O día 6 de febreiro de 2024, reuníronse os membros da MESA DE CONTRATACIÓN para proceder a comprobación dos requirimentos efectuados e apertura dos arquivos electrónicos das ofertas económicas presentadas polas empresas que toman parte no procedemento de licitación do “SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA PARA AS DEPENDENCIAS E INSTALACIÓNS DE TITULARIDADE DESTE CONCELLO DE CAMBADOS“, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR

En Cambados, 12 de febreiro de 2024. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00