Start: 4 Xullo, 2023
00:00
End: 4 Xullo, 2028
00:00

No día de hoxe, 4 de xullo de 2023, reuníronse os membros da Mesa de Contratación co obxecto dar conta do informe-valoración, emitido pola técnica municipal, ás ofertas económicas presentadas no procedemento de contratación das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS 2023″ e formular proposta de adxudicación se procede,  estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR ACTA

En Cambados, 4 de xullo de 2023. Servizo de Contratación

 

Fees & Tickets
Free
$0,00