Start: 18 Novembro, 2020
00:00
End: 18 Novembro, 2025
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, sesión do 18/11/2020, na que se deu conta do informe do Técnico Municipal ás ofertas presentadas no procedemento de licitación do contrato para o “Proxecto Museolóxico e Museográfico Ramón Cabanillas na Casa de A Calzada”.

DESCARGAR ACTA DA MESA

Cambados, 18 de novembro de 2020. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00