Start: 11 Marzo, 2021
00:00
End: 11 Marzo, 2026
00:00

Non  enlace que se xunta, poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación nº 2, celebrada no día de onte 10/03/2021, en relación coas obras de “PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS E ZONAS DE APARCAMENTO NA RÚA SEVILLA“, na que se deu conta do informe-valoración do técnico municipal ás ofertas presentadas e se formula proposta de adxudicación do contrato ao órgano de contratación.

DESCARGAR ACTA

Cambados, 11 de marzo de 2021. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00