Start: 23 Outubro, 2020
00:00
End: 23 Outubro, 2025
00:00

No enlace que se xunta poderán descarga a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2, celebrada o día 23/10/2020, na que se trataron os asuntos seguintes:

1.- Dar conta do informe valoración ás ofertas presentadas ao LOTE 1. Melloras no Centro de Saúde e formulacion de proposta de adxudicación, se procede.

2. Dar conta do escrito aclaración da empresa “Constructora e Ingeniería Messi, S.L.”.

3.- Dar conta do informe valoración ás ofertas presentadas ao LOTE 2. Acondicionamento xeral do Centro de Saúde e formulación de proposta de adxudicación se procede.

DECARGAR ACTA MESA CONTRATACIÓN Nº 2

En Cambados, a 23 de outubro de 2020. Servizo de Contratación.

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00