Start: 22 Xuño, 2023
00:00
End: 22 Xuño, 2028
00:00

No día de hoxe,  22/06/2023, reuníronse os membros da Mesa de Contratación co obxecto de aperturar os arquivos electrónicos (SILEX) que conteñen as ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación aberto simplificado das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS 2023“,  estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 26 de xuño de 2023. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00