Start: 9 Agosto, 2022
00:00
End: 9 Agosto, 2027
00:00

No día de hoxe, 9 de agosto de 2022, reuníuse a MESA DE CONTRATACIÓN, co obxecto de aperturar os arquivos electrónicos presentados polas empresas que tomaron parte no procedemento de licitación aberto simplificado das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTRAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS 2022“, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

En Cambados, 9 de agosto de 2022. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00