Start: 23 Marzo, 2023
00:00
End: 23 Marzo, 2028
00:00

No día de hoxe, 23 de marzo de 2023, reuníuse a MESA DE CONTRATACIÓN, co obxecto de proceder á apertura dos arquivos electrónicos que conteñen as ofertas presentadas polas que concorreron ao procedemento de licitación das obras de “RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA DE FEFIÑÁNS“, subvencionadas pola Excma. Deputación de Pontevedra con cargo ao Plan Concellos 2021, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

 Premer para descargar acta

En Cambados, 23 de marzo de 2023. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00