29 Xuño, 2020
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 1, celebrada o pasado 26 de xuño de 2020, na que se procedeu á apertura das ofertas (arquivos electrónicos) presentados polas empresas que concorreron á licitación da “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS

DESCARGAR ACTA

En Cambados, a 29 de xuño de 2019
Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00