Start: 8 Xullo, 2021
00:00
End: 8 Xullo, 2026
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o día 8 de xullo de 2021, estendida con motivo da apertura dos arquivos electrónicos (SILEX), que conteñen o sobre A) Documentación administrativa e sobre B) criterios dependentes dun xuízo de valor, presentados polas empresas que concorren á licitación das obras de “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE

DESCARGAR ACTA

En Cambados, 8 de xullo de 2021. Servizo de Contratación.

 

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00