Start: 1 Outubro, 2020
00:00
End: 1 Outubro, 2025
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o día 01/10/2020, para a apertura das ofertas económicas (arquivos electrónicos), presentados polas empresas que concorren á licitación das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO ÁS DEPURADORAS POLAS COSTA”.

DESCARGAR ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

En Cambados, a 1 de outubro de 2020. Servizo de Contratación.

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00