Start: 2 Xuño, 2022
00:00
End: 2 Xuño, 2027
00:00

O día 1 de xuño de 2022, reuníuse a Mesa de Contratación, co obxecto de aperturar os arquivos electrónicos presentados polas empresas que tomaron parte no procedemento de licitación das obras de “REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE TROVISCOSO CORVILLÓN PC2021“, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

En Cambados, 2 de xuño de 2022. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00