23 Xuño, 2020
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN N.º 3 PARA DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS INCURSAS EN BAIXA DESPROPORCIONADA E FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE, AO LOTE 1 E LOTE 2 DAS OBRAS DE “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS”.

DESCARGAR ACTA

En Cambados. 23 de xuño de 2020.
Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00