Start: 12 Abril, 2023
00:00
End: 12 Abril, 2028
00:00

No día de hoxe, 12 de abril de 2023, reuníuse novamente a MESA DE CONTRATACIÓN co obxecto de dar conta do informe técnico en relación coa subsanación da documentación pola empresa REVCOM, S.L., valoración das ofertas económicas e, formulación de proposta de adxudicación ao órgano de contratación, se procede, no procedemento de licitación das de “PAVIMENTACIÓN DA PRAZA RODAS”, incluídas no Plan Concellos 2022 da Excma. Deputación de Pontevedra, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

Premer para descargar acta

En Cambados, 12 de abril de 2023. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00