Start: 8 Marzo, 2018
00:00
End: 8 Marzo, 2023
00:00

No enlace que se xunta, únese a Acta da Mesa de Contratación celebrada no día de hoxe, 8 de marzo de 2018, no que se deu conta do informe do Técnico Municipal ás ofertas incursas en baixa desproporcionada, presentadas polas empresas que tomaron parte na licitación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA DE BAIXA TENSIÓN NA RÚA REAL” e se formula proposta de adxudicación das mencionadas obras.

Cambados, 3 de marzo de 2018. Servizo de Contratación.

DESCARGAR ACTA

Fees & Tickets
Free
$0,00