Start: 19 Febreiro, 2018
00:00
End: 19 Febreiro, 2023
00:00

En documento adxunto, insértase a Acta da Mesa de Contratación celebrada, no día de hoxe, 19 de febreiro de 2018, na que se dou conta do informe do Técnico Municipal ás ofertas formuladas no procedemento de contratación das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA R/REAL”.
En Cambados, 19 de febreiro de 2018.
Servizo de Contratación

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN 19/02/18

Fees & Tickets
Free
$0,00