Start: 14 Marzo, 2022
00:00
End: 15 Marzo, 2027
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o día 14/03/2022, para adopción de acordo en relación coa solicitude de prórroga do prazo de subsanación instado pola Empresa Barci, S.L., no expediente de contratación do Servizo de Xestoría Laboral.

DESCARGAR ACTA

Cambados, 14 de marzo de 2022. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00