Start: 23 Outubro, 2019
00:00
End: 23 Outubro, 2024
00:00

No enlace que se xunta pódese descargar a ACTA DA MESA CONTRATACIÓN, CELEBRADA O DÍA 22/10/2019, PARA A APROBACIÓN DE AVALIACIÓN DO SOBRE C) CRITERIOS DEPENDENTES DUN XUÍZO DE VALOR E APERTURA SOBRE B) PROPOSICIÓN DE CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA  AUTOMÁTICA (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) RELATIVA AO SERVIZO DE “XESTIÓN E DOCENCIA DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA DE MÚSICA”,

En Cambados, 23 de outubro de 2019. Servizo de Contratación.

DESCARGAR ACTA

Fees & Tickets
Free
$0,00