Start: 21 Xuño, 2024
00:00
End: 21 Xuño, 2029
00:00

No día de hoxe, 21 de xuño de 2024, reuníronse novamente os membros da MESA DE CONTRATACIÓN para proceder a dar conta do informe técnico ás ofertas presentadas no procedemento de licitación  das obras de  “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NA AVDA. DE GALICIA PC2023“ e formular proposta de adxudicación, se procede, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR

As obras atópanse financiadas ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra con cargo ao Plan de Obras e Servizos (PLAN CONCELLOS 2023)

En Cambados, 21 de xuño de 2024. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00