Start: 8 Agosto, 2023
00:00
End: 8 Agosto, 2028
00:00

No día de hoxe, 8 de agosto de 2023, reuníronse os membros da Mesa de Contratación co obxecto dar conta do informe valoración, emitido pola técnica municipal, ás ofertas económicas presentadas polas empresas que toman parte no procedemento de licitación das obras de “MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS (LOTE 1 E LOTE 2)” PC2022.

A Acta da sesión poderán  descargala no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR ACTA

En Cambados, 8 de agosto de 2023. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00