Start: 31 Marzo, 2023
00:00
End: 31 Marzo, 2028
00:00

No día de hoxe, 31 de marzo de 2023, reuníuse a MESA DE CONTRATACIÓN, co obxecto de proceder a dar conta do informe da técnica municipal ás ofertas económicas, presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de licitacióndas obras de “RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA DE FEFIÑÁNS“, incluídas no Plan Concellos 2021, da Excma. Deputación de Pontevedra, estendéndose a Acta que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

 Premer para descargar acta

En Cambados, 31 de marzo de 2023. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00