INFORMACIÓN

  • Valoracións de situacións problemáticas.
  • Información e asesoramento sobre recursos sociais: pensións, axuda no fogar, cheque asistencial, termalismo, turismo social, Depotermal,  vacacións Imserso, acollemento familiar de persoas maiores, axudas a persoas dependentes…
  • Programa de actividades:
  • Actividades de tempo libre: manualidades, relaxación, excursións, cursos…

Teleasistencia domiciliaria:

A teleasistencia domiciliaria é un servizo de atención telefónica ininterrompida cun equipamento de comunicacións e informática específicos especialmente destinados a persoas de idade avanzada, con discapacidade, illamento social, enfermidade, ou situación de risco psicosocial ou físico para que teñan atención inmediata en caso de emerxencia.

O sistema consta dunha unidade de alarma que leva a persoa, un terminal telefónico e unha central informatizada que recibe as chamadas e está situada no Centro de Atención. O servizo permite que ante calquera situación de emerxencia con tan só premer o botón do dispositivo que levan enriba os usuarios poidan comunicarse coa central, que está atendida por persoal especializado.

O servizo pretende proporcionar unha resposta inmediata que permita establecer unha comunicación entre o usuario e o centro de atención durante as 24 horas do día os 365 días do ano. Atende situacións de emerxencia sanitaria, inseguridade, soidade e illamento.

Esta oferta compleméntase cun servizo de axenda-recordatorio de determinadas tarefas, coma o control de medicamentos crónicos ou consultas médicas e sociais.