Información do seu interese

Conxunto de atencións de carácter informativo e de intervención social, dirixidas á poboación en xeral e a sectores con necesidades específicas, sobre prestacións e servizos do Sistema Público de Servizos Sociais e doutros sistemas de protección social: seguridade social, vivenda, educación, saúde, emprego, administración civil e de xustiza, etc.

  • Neste programa/servizo ofrécese a primeira atención aos cidadáns e cidadás a través da axuda profesional que prestan as traballadoras sociais.
  • A atención iníciase cunha consulta ou unha demanda de cada persoa na Unidade Municipal de Atención Social (UTA) que lle corresponde segundo a ubicación do seu domicilio. Dita atención é individual ou familiar e ten como finalidade escoitar e analizar a súa demanda, as súas necesidades sociais e mobilizar os recursos dispoñibles máis axeitados a cada situación ou problemática social.
  • Garántese a confidencialidade de toda a información persoal e/ou familiar asi como o respecto á intimidade e á capacidade de decisión de cada persoa.

Normativas: