Dende este formulario poderá vostede solicitar o documento de pago das entradas ao “LXVI Xantar da Festa do Albariño”, que terá lugar en Cambados o vindeiro domingo día 5 de agosto de 2018. A solicitude non conleva a reserva das entradas solicitadas. Estas quedarán reservadas automáticamente unha vez se proceda ao seu PAGO, ben mediante impresión dun documento que se lle remitirá ao e-mail que nos proporcionen dende o formulario de solicitude, ben a través de acceso á pestaña de PAGAMENTO ELECTRÓNICO.

FORMULARIO

Unha vez validado e enviado este formulario, recibirá na dirección electrónica propocionada as instruccións para o seu abono. Lembre que: a reserva das entradas será efectiva unha vez se proceda ao seu pago.

PAGAMENTO ELECTRÓNICO DE ENTRADAS XANTAR DO ALBARIÑO
Dacordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle de que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro, cuxo responsable é o Concello de Cambados con domicilio en Praza do Concello s/n, 36630 Cambados (Pontevedra).
A finalidade deste ficheiro é levar a cabo a xestión de datos dos participantes no Xantar do Albariño que organiza o Concello.
Se o desexa poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición remitíndose por escrito á dirección sinalada, adxuntando unha fotocopia do seu DNI.

Lémbraselle que unha vez procedan ao PAGAMENTO/ABONO das entradas solicitadas, estas quedarán reservadas ao seu nome no Negociado de Recadación sito na primeira planta do edificio do Concello, onde as poderán retirar en horario de atención ao público de 8:30 a 14:30 de luns a venres, ou ben no mesmo día do xantar (domingo 5 de agosto) en horario de 10:00 a 12:50 horas. A non retirada das mesmas non obriga ao Concello á devolución da cantidade aboada polas mesmas.