Bando: aviso relativo a pozos e captación de auga

A execución de captación de auga de pozos constitúe unha práctica habitual na nosa Comunidade, especialmente no rural. Debe lembrarse que este tipo de obras precisan de licenza municipal/comunicación prévia e, ao dar lugar a un uso privativo de aproveitamento da auga, á intervención do organismo Augas de Galicia. Dáse conta de que todos aqueles […]