Convocatoria de pleno extraordinario

O martes 30 de outubro, ás 21:00 no salón de plenos da casa consistorial celebrarase unha sesión plenaria extraordinaria coa seguinte ORDE DO DÍA: A) PARTE RESOLUTIVA 1º.- Ratificación da urxencia da sesión 2º.- Toma de coñecemento da renuncia ao cargo de concelleiro de d. Luis Alberto Serantes González 3º.- Expediente 3819/2018 – Modificación orzamentaria […]