En arquivo adxunto únese a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o pasado venres, día 22 de setembro de 2017, na que se procedeu a apertura dos SOBRES B) e á formulación de proposta de adxudicación das obras de "DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS - CAMBADOS-RIBADUMIA",  a favor da empresa MARCONSA, S.L.

Cambados, 25 de setembro de 2017.

Servizo de Contratación.

Enlaces